Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Prodi Ekonomi Syariah

Dr. H.K. Prihartono AH, S.Kom., M.M., MOS., CMA., MPM
Pembina Yayasan Piksi Ganesha
Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag
Ketua STIESIP
HJ. Rina Nurhayati, S.Sos. M.Si
Wakil Ketua I Bidang Akademik
Ayi Nurbaeti, S.E.Sy., M.E
Ketua Prodi Perbankan Syariah
Mila Sari Oktapianti, M.Pd
Sekretaris Prodi Perbankan Syariah